Những nhà đầu tư lớn không thể làm việc với một đường lối kinh doanh mơ hồ, một hệ thống luật pháp nhập nhằng, một cơ chế vận dụng tùy tiện, một bộ máy hành chính thiếu tâm huyết, thiếu chuyên nghiệp, thiếu tư cách và đạo đức công chức nhưng lại thừa sự vòi vĩnh, tham lam. Điều đó dẫn đến trình trạng làm ăn "sáng đến chiều đi", ít ai muốn đầu tư kinh doanh lâu dài với mình.


22/12/2015 - Doanh nhân Sài Gòn

Hiện nay, về cơ bản kinh tế tư nhân không ngại gì. Riêng đất đai là một trong những biểu hiện cuối cùng của thể chế còn gây khó khăn...


18/12/2015 - Do Thi