Cần CPH toàn bộ các "doanh nghiệp quốc doanh", nhà nước nắm dưới 49% vốn là xong... các đại gia cứ góp vốn làm ăn chứ đừng dựa vào "quốc doanh" làm giàu phi pháp.


24/02/2016 - pham van long

Làm kinh tế thật ra là "kiếm ăn" mà kiếm ăn là bản năng, là quyền lợi nên không có chuyện gọi là tự giác hay làm chủ tập thể mà phải có luật khống chế để đừng biến những kẻ có tiền, có quyền trục lợi. DNNN bị biến thành những nhóm lợi ích thao túng, xẻ thịt nền kinh tế là điều dễ hiểu.


23/02/2016 - Đình Anh

Nếu muốn đất nước không bị bẫy TNTB, nhà nước cần khéo léo luật hóa, thị trường công nghệ cao cần hoãn lại, đợi DN công nghệ cao trong nước lớn lên.

Phát triển kinh tế phải đồng điệu với phát triển khoa học kỹ thuật. Phải đẩy mạnh phát triển KH-KT của doanh nghiệp trong nước lên bằng cách dành ưu tiên thị trường cho nó mà không vi phạm WTO. Các DN FDI không bao giờ mang CNC sang nước khác. Nếu đầu bài đấu thầu quy định tỷ lệ nội địa hóa cao hơn thì đương nhiên chỉ có DN trong nước trúng thầu.

Thực trạng VN xưa nay, các đại gia lợi ích nhóm (cả trong và ngoài nhà nước) làm dự án thì khồng lồ mà nhập khẩu là chính, ẩn đằng sau đó có nhiều khuất tất.....


23/02/2016 - Minh Việt

Bài viết rất hay, nhưng các chính khách và các nhà lãnh đạo có tiếp thu hay không lại là vấn đề khác.


22/02/2016 - Huynh Hung

Không nên bám vào "quốc doanh làm chủ đạo" để giữ ghế tạo việc làm cho một bộ phận công chức, viên chức năng lực kém, thích sống dựa.


22/02/2016 - Vinh