Cũng nên xem xét sự mệt mỏi của con người chứ chưa hẳn đã là trí tuệ. Người mệt, dẫu có thông minh cũng có thể "mụ đầu", thậm chí ngớ ngẩn nếu chóng mặt... trước một ván cờ dài. Trong lúc đó máy tính cư thể... trừ khi bị virus hoặc hỏng...


19/03/2016 - Phan Thành Lâm