FDI sang nước ta cũng chỉ kiếm lợi từ nhân công rẻ mạt và tài nguyên phong phú. Khi hết những thuận lợi này rồi họ lại "say goodbye".


21/03/2016 - Mai Tuấn

Ưu tiên FDI cũng bắt nguồn từ tư tưởng muốn tăng tốc nhanh nền kinh tế. Nhưng muốn hay không điều này thể hiện sự không tin tưởng vào chính mình mà đành bóp nghẹt chính mình, biến mình mãi phụ thuộc và kém cỏi.

Mục đích của FDI đến là để kiếm việc. Khi họ rút đi thì chúng ta cũng chẳng còn gì ngoài những khung nhà máy và mấy đống máy cũ, công nghệ cũ. Họ để lại tài sản gì? Công nghệ 5-10 năm đã thay đổi, đòi máy mới... Kiến thức cũng thế. Từ xưa đến nay chúng ta đã mắc sai lầm hết kiểu này đến kiểu khác. Bó chân trong nước, kinh tế không lên được.

Thiết nghĩ cần phải bình tĩnh và sáng suốt, chớ ăn xổi ở thì.


19/03/2016 - Lê Thành Quang