Người dân tộc sống nhờ rừng, người nông dân gắn bó với mảnh ruộng cha ông để lại. Không còn rừng người Tây Nguyên đi về đâu?


20/09/2016 - Hạnh

Nhà văn viết hay quá. Cháu đọc mà thấy xúc động muốn rưng rưng. Đọc như thấm từng chữ.
Tự hỏi mình, chúng ta đã phá hủy cái gì thế này! Chúng ta đã tự phá hủy hạnh phúc của chính mình rồi.


20/09/2016 - Hoàng Phương

Tình hình di dân đã phá nát Tây Nguyên. Họ dùng cưa máy triệt hạ không còn thứ gì, tấn công cả những người dân tộc ít người nếu bị ngăn cản...


19/09/2016 - Anh