Chuyện nghệ sỉ hải ngoại bị gây khó nghe mà buồn cho việc tắc trách không đáng có trong ngành văn hóa. Hơn 40 năm đất nước thống nhất rồi, mong sao những vụ việc đáng tiếc ấy sớm được khắc phục.


03/05/2017 - Phạm hưng Thạnh