Những ý tưởng này cũng tương tự như cấm người dân quay phim chụp ảnh bí mật. Quá xa rời thực tế!


03/05/2017 - lehuan