Nói như tác giả thật là mâu thuẫn, bản thân dân đã không có quyền sở hữu lấy đâu ra căn cứ pháp luật để thỏa thuận giá phù hợp thị trường, nếu không chấp thuận thì đem luật sở hữu đất nhà nước ra cưỡng chế, tại sao không khảo sát giá thị trường thực tế khu vực tại thời điểm mà cứ cố tình lấp liếm đi.


21/05/2018 - quangdai
Làm sao để "có sự tham gia thực chất của người dân", nếu như người dân không có quyền gì.
09/05/2017 - Phú

Cảm ơn tác giả đã cung cấp những phân tích rất đáng chú ý. Tuy nhiên, khó thuyết phục khi nói sở hữu không phải là cái gốc của tranh chấp đất đai.


09/05/2017 - Quỳnh Hoa
bài viết rất hay, đặc biệt luận điểm land readjustment.
09/05/2017 - thái hà

Vấn đề ở đây là người dân không có quyền thuận mua vừa bán theo giá thị trường. Nhưng muốn thỏa thuận theo thị trường thì người dân cũng phải có quyền của mình, đó là quyền sở hữu đất và tài sản trên đất. Như vậy, luật pháp cần được điều chỉnh có điều kiện đối với quyền này.


09/05/2017 - Thanh Thao

Tác giả có sự lầm lẫn chăng vì chỉ nói đến tranh chấp liên quan đến giá trị đất, trong khi xác lập tư cách sở hữu đất đai là nguyên do của mọi sự cố đã qua. Nếu là tư hữu, chủ đất có quyền thỏa thuận giá với đối tác hoặc bán hoặc là cổ đông của dự án. Nếu là nông dân thì tích tụ lập trang trại cũng trên nguyên tắc đó. Cuối cùng, tranh chấp là do quyền định đoạt thật sự của người sử dụng lại thông qua người khác.


09/05/2017 - trần tùng

Nhưng chính vấn đề sở hữu toàn dân, là một khái niệm mơ hồ về mặt pháp lý lại chính là nguồn gốc cho mọi sự lạm dụng trở nên dễ dàng hơn khi áp dụng quyền thu hồi đất bắt buộc.


04/05/2017 - kiên giang