Nên đưa qua tòa án giải quyết, thì sẽ áp dụng nhiều hơn, công khai minh bạch.


22/05/2017 - ruoimuoi