Rút cuộc vì sức ép nào mà việc xả thải của Vĩnh Tân được chấp nhận?


19/09/2018 - luy

Bài viết rất khoa học. Biển miền Trung, dân khổ lắm rồi - mong hãy lấy dân làm gốc trước khi giải quyết vấn đề.


17/07/2017 - dinh vuong
Câu hỏi về phí quan trắc của báo rất hay. Tôi hi vọng vấn đề này tiếp tục được theo dõi và trả lời trong các số báo tới. Rút cuộc vì sức ép nào mà việc xả thải của Vĩnh Tân được chấp nhận?
17/07/2017 - Hang Pham

Cũng vì mục đích tăng trưởng mà bất chấp ô nhiễm môi trường, bất chấp sinh kế của người dân miệt biển, bất chấp ô nhiễm nguốn nước ngầm...


17/07/2017 - Ngư Dân

Mong các nhà khoa học khẩn trương thẩm tra, xác định và lên tiếng việc xả thải bùn than xuống biển lợi hay hại???


17/07/2017 - Nguyen-duc-Thinh

Yêu cầu Bộ TN& MT công khai báo cáo ĐTM và Quyết định phê duyệt sau thẩm định và các cơ sở cấp phép; Bản đồ địa hình hiện trạng đáy biển khu vực 30 ha làm bãi thải; Báo cáo tình trạng các loài cá và thủy sinh đáy biển; Các biện pháp ngăn chặn chất thải bị hòa tan, bị phát tán theo dòng chảy, sóng, gió, theo mùa trong năm...

Hãy tạm ngưng xả thải khi không chắc chắn dự báo được hậu quả cũng như các phương án khắc phục. Vấn đề không chỉ bó hẹp trong phạm vi tỉnh Bình Thuận nên cần tiếp thu ý kiến các nhà khoa học, hội thảo và trợ giúp quốc tế. Làm rõ chi phí giám sát, quan trắc và nguồn thanh toán.


17/07/2017 - Thích Bình Yên

Từ những việc làm như thế này dân mất dần và sẽ mất hết lòng tin. Đề nghị nên kiểm tra và xử lý nghiêm người ký quyết định. Đề nghị khi triển khai các dự án công nghiệp nên cân nhắc hậu quả lâu dài...


17/07/2017 - vũ thiện Chiến

Nếu được phép xã thải thì chính người Việt hủy hoại và tận diệt nguồn sống của người Việt...


14/07/2017 - Nguyễn Anh