Vẫn cứ làm ăn theo hướng hội nhập của thế giới, có điều phải cảnh giác thật cao, đừng dạ dày "lầm chỗ để trên đầu", "Trăm cái dại cũng tại cái tham", ông bà mình dạy rồi!


26/12/2017 - Ngô Văn Minh

Không bao giờ hợp tác với Trung Quốc để làm những mô hình "hai nước một khu". Coi chừng chủ quyền quốc gia bị xâm phạm hoặc nơi đây sẽ biến thành đầu cầu tuồn hàng lậu của Trung Quốc vào Việt Nam.


22/12/2017 - trang