Giá trị tài sản tăng nhanh hơn thu nhập là hệ quả của sự mất giá đồng tiền.
01/05/2018 - Nguyễn Huy Hoàng

Bài toán này sẽ không có lời giải.


01/05/2018 - Tran

Đồng ý với chia sẻ của tác giả Nguyễn Vạn Phú.


28/04/2018 - hientrinh

Thiết nghĩ nên đánh thuế xe máy là tài sản đi, lý do là xe máy sẽ gây quá tải hệ thống giao thông, gây ô nhiễm.


28/04/2018 - Thanh

Cám ơn bài viết của anh Phú và đồng ý với đề nghị của anh.


26/04/2018 - Hai Phuong

Tôi đồng ý với tác giả bài báo. Chia sẻ mạnh để bà con cùng biết.


25/04/2018 - Vinh