Nhìn lại những gì mà Trung quốc làm ở Campuchia thì sẽ rõ, không phải bàn cãi.


18/06/2018 - Ali

Thế giới đã nghe và thấy, một bài học sát bên cạnh chân thực rõ nhất để Việt Nam học tập không cần đi tham quan ở đâu xa. Theo tôi Phú Quốc nên trở thành một tỉnh trực thuộc trung ương, lúc đó Phú Quốc sẽ bắt kịp Đà Nẵng.


12/06/2018 - Hồ Thành

Nước mìmh, nhà mình không lo lo dùm nước khác với người Việt, báo chí Việt Nam.


11/06/2018 - lạc hồng

Nga cho TQ thuê vùng đất Siberi và Baikal với thời hạn 49 năm và bây giờ Nga đã nhận ra sai lầm của mình mà không thể sửa sai được.


10/06/2018 - Lyda Nguyến