Suy cho cùng đóng BHXH, BHYT, BHTN là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, một doanh nghiệp muốn làm tốt trách nhiệm xã hội thì phải có tăng trưởng bền vững. Trách nhiệm xã hội của nhà nước là hệ thống an sinh phúc lợi, đản bảo môi trường, tăng trưởng và phát triển, tham gia thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Muốn tăng trưởng bền vững thì phải bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh minh mạch, cạnh tranh, công bằng và các chính sách, dịch vụ hỗ trợ DN, người lao động phải hiệu quả; trách nhiệm xã hội của cá nhân là sống cho đàng hoàng, tử tế, hưởng ứng các phong trào và thực hiện tốt pháp luật, chính sách, đoàn kết.....mà muốn như vậy thì ít nhất thu nhập phải ở mức khá só với mức sống hiện tại, các điều kiện cải thiện về đời sống tinh thần phải được đảm bảo.

Tóm lại tôi cho rằng thể chế KTTT định hướng XHCN, chính là kiến tạo và định hướng trách nhiệm xã hội của các lực lượng xã hội.


24/06/2018 - quile