BÌNH LUẬN

Tại sao chống được "đô la hóa" mà không dám chống "Nhân dân tệ hóa"... Trong bối cảnh tour không đồng, gây thất thoát tiền đã đành mà tạo những đường dây trá hình về kinh doanh thậm chí ngoài kinh doanh.


20/06/2018 - Võ Văn Sự

Cấm dùng các loại máy quẹt kiểu đó. Không cho các cửa hàng của TQ hoạt động tại VN.


20/06/2018 - Võ Văn Sự

Ở Nha Trang tất cả các cửa hàng khép kín cho khách Trung Quốc đều mang máy quẹt thẻ từ Trung Quốc sang, thanh toán qua Wechat pay và Alipay, bán hàng xuất xứ Trung Quốc giả hàng Việt. Các cơ quan chức năng đều biết nhưng giả mù không thấy vì nếu dẹp tour 0 đồng thì cả Nha Trang chết.


20/06/2018 - vũ văn lộ

Tất cả các cơ quan ban ngành đều biết nhưng phải giả mù bạn à. Lựa chọn cho các khách sạn sống hay chết đều phụ thuộc vào 1 nguồn khách nó khổ thế đấy.


20/06/2018 - Vu van Lo

Tôi nghĩ Việt Nam mới phát triển loại hình quẹt thẻ thì làm sao có thể áp dụng vào đời sống ngay được. Người dân đi chợ, mua đồ sẽ như thế nào? Đời sống còn nghèo thì sao có thể quẹt thẻ?


21/06/2018 - di qua hu

Lúc này thì Nha Trang đang thoi thóp, vì khách TQ họ chỉ đến và dùng các dịch vụ theo quy trình khép kín của TQ trên đất Việt. Vậy Nha Trang còn lại gì, người dân Nha Trang được lợi gì đây?


22/06/2018 - abc