Quá đơn giản cho việc hiểu tiền điện tử và tiền ảo. Tiền điện tử là khoản tiền được tạo ra từ tiền. Tiền ảo là khoản tiền được tại ra từ máy móc điện tử. Nghĩa là tiền điện tử được tạo ra khi sử dụng tiền để đổi còn tiền ảo thì máy móc điện tử tạo ra trước rồi mới quy đổi được.


03/07/2018 - Trung