Họ càng phá giá đồng nhân dân tệ, hàng hóa của ta càng khổ, đừng mừng vội.


11/08/2018 - Nhân dân tệ

Bài viết phản ánh khá chính xác hoàn cảnh kinh tế, sản xuất và xuất nhập khẩu của Việt Nam. Khu vực FDI luôn xuất siêu, doanh nghiệp nội địa toàn nhập siêu. Mang tiếng Việt Nam xuất hàng qua Mỹ tạo ra thặng dư mậu dịch có lợi cho Việt Nam nhưng thực tế Việt Nam hưởng lợi rất ít từ công lao động rẻ của người làm thuê cho các công ty nước ngoài và thuế. Có chăng là những móc ngoặc tham ô, thông đồng với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, thủ lợi cho bản thân họ.

Khác với Trung Quốc dựa vào công nghệ kỹ thuật tiên tiến của đầu tư nước ngoài để vực dậy nền sản xuất trong nước nay đã tiến bộ như thế nào. Còn Việt Nam thì trở thành bãi phế thải của công nghệ lạc hậu và là chổ cho dân mình bán sức lao động một cách rẽ mạt [Như Trump từng lên án ] và là chổ tiêu thụ hàng cho họ, lấn át triệt tiêu sản xuất của doanh nghiệp nội địa.


11/08/2018 - Si So Mai

Những con số như "Nếu tiền đồng mất giá 3% sẽ khiến chi phí trung gian chung của nền kinh tế tăng lên do giá trị nhập khẩu tăng; chỉ số giá sản xuất (PPI) ngay chu kỳ sản xuất đầu tiên tăng 0,65%, trong chu kỳ sản xuất tiếp theo tăng 0,75%, tổng ảnh hưởng là 1,4% và GDP có thể giảm 2-2,27%" lấy ở đâu ra vậy? Chất lượng của chúng ai kiểm chứng? Tác giả có hiểu tại sao PPI tăng thì GDP giảm không? Nếu có thì xin giải thích giùm! Không hiểu hoặc hiểu sai thì xin đừng trích dẫn chỉ vì nó là của người nào đó nói ra.


12/08/2018 - Ngọc