Theo tôi biết, phía VN không cấm bán tiểu ngạch. Trong khi phía Trung Quốc siết xuất khẩu tiểu ngạch chuyển để chuyển sang chính ngạch.

Hiện Việt Nam đã có 22 doanh nghiệp được cấp phép xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc (trước khi được cấp phép phía Trung Quốc đã vào làm việc với Bộ Nong nghiệp Việt Nam, kiểm tra thực tế doanh nghiệp về điều kiện hạ tầng cơ sở năng lực sản xuất điều kiện an toàn thực phẩm các thứ).

Hiện có 3 doanh nghiệp Việt Nam bị phía Trung Quốc tạm cấm xuất khẩu, tức còn lại 19 doanh nghiệp được phép xuất do trước đó trong các lô hàng gạo tấm của những doanh nghiệp này bị phát hiện lẫn hạt cỏ vượt mức cho phép. Còn thông tin từ ông Đào Việt Anh, tham tán thương mại thuộc Đại sứ quán việt Nam tại trung quốc cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay hầu như doanh nghiệp không bán được gạo sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch.

Vài thông tin đến bạn


10/08/2018 - TC

Hiện nay muốn xuất gạo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc qua biên giới, tuy nhiên tôi muốn hỏi:

1. Xuất khẩu gạo theo đường tiểu ngạch thực chất diễn ra như thế nào? Hiện nay hoạt động này có được Nhà nước chính thức cho phép hay không? Quy định tại văn bản nào?

2. Doanh nghiệp đáp ứng điều kiện nào thì được phép xuất khẩu gạo theo con đường này? (có cần xin giấy phép xuất khẩu tiểu ngạch hay không?)

3. Doanh nghiệp nếu được phép thì được xuất khẩu tối đa bao nhiêu gạo? Có giới hạn giá trị giao dịch không?


10/08/2018 - Nhờ giải đáp