TQ không phải là 1 nước hoạt động tuân thủ theo các chuẩn mực, luật kệ giao thương quốc tế, nên cũng phải cẩn trọng.


12/08/2018 - Võ Văn Sự

Theo tôi nghĩ, Việt Nam bán gạo nhiều cho thị trường Trung Quốc, cũng chẳng nên mừng hoặc lo? Vì Trung quốc không phải vì dân Việt mà mua gạo Việt, chẳng qua do thị trường bắt buộc phải mua thôi.


10/08/2018 - không biết không bàn

Lợi thế của Việt Nam ở thị trường Trung Quốc là thị trường gần, chi phí vận chuyển cạnh tranh. Vì vậy, cần nâng cao, chuẩn hóa chất lượng. Nhịp độ bán hàng sang Trung quốc luôn được duy trì nên cũng không quá đáng lo.


10/08/2018 - Hai lúa
Trung Quốc là thị trường chính của gạo Việt Nam nhưng nước này ngày càng siết chặt nhập khẩu khiến một số doanh nghiệp không kịp thích ứng. Do vậy, quan trọng là doanh nghiệp mình có đủ chuẩn không kìa, chứ đã đủ chuẩn thì không TQ còn có thị trường khác, lo gì.
10/08/2018 - Minh Nhí
Sao cứ phải phụ thuộc vào thị trường gạo TQ? Họ không muốn mua gạo của Việt Nam thì ta đem số gạo đó làm thức ăn chăn nuôi có được không? Rồi khi cần gạo, họ sẽ nhập gạo giá cao từ Thái Lan, vậy là họ sẽ quay lại mua của ta.
10/08/2018 - Sơn Nguyên