Đã có doanh nghiệp chế tạo máy ép làm gạch không nung từ xỉ than kìa.


14/08/2018 - Mai

Các nhà máy nhiệt điện phía Bắc vận hành lâu, kinh nghiệm nhiều nên than đá được đốt tối ưu để ra tro xỉ ít cacbon nên có thể lấy ngay để trộn với ximang hoặc làm gạch chưng áp, gạch ép rung, gạch ép tĩnh. Các nhiệt điện phía Nam không đốt tối ưu nên tro xỉ khó làm gạch chưng áp mà chỉ có thể làm gạch ép rung, gạch ép tĩnh.


14/08/2018 - Út