Chính phủ cấm nhập khẩu đồ phế thải rồi nên Long An cần kiên quyết từ chối và chỉ chấp nhận nhiên liệu khí hoá lỏng để bảo vệ dân và môi trường sống. Mặc cho ai, vì lí do không nói ra được, cứ ép buộc.


25/09/2018 - Đức Lưu Quang

Long An nên xây nhà máy điện chạy bằng khí đốt. lâu dài sẽ phục vụ cho TPHCM nơi sản xuất hàng đầu của đất nước, vừa là nguồn dự trữ quốc gia khi đường tải 500KV Bắc - Nam có sự cố mất an toàn, vì đất nước quá dài, không đảm bảo an ninh năng lượng cho TPHCM.


21/09/2018 - HUYNH LUONG

Nhà máy điện khí Nhơn Trạch làm ra bỏ hoang vì tính toán dự án sai, nghe nói vậy đúng không?


21/09/2018 - Hùng

Vậy thì nên bỏ luôn đi, ai đời lại quy hoạch xây nhiệt điện chạy than sát nách thành phố 10 triệu dân, đầu tàu của cả nước.


21/09/2018 - Cần Đước