Qui định tại điều 20, Luật BVMT 2014 thì mọi sự thay đổi về công nghệ đều phải lập lại báo cáo ĐTM và được phê duyệt mới được xây dựng. Như vậy, chủ đầu tư đã thực hiện lập lại ĐTM chưa? Ai phê duyệt? nếu chưa có thể bị xử phạt tiền theo qui định tại điểm o, khoản 2, điều 9, Nghị định 155/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về BVMT, bị đình chỉ từ 3-6 tháng theo qui định tại khoản 4, điều 9, Nghị định 155.


26/09/2018 - Luật

Trong đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án mở rộng Lee & Man vừa trình Hội đồng của Bộ TNMT thẩm định (và bị Hội đồng bỏ phiếu không thông qua) cũng đã nói đến nhà máy nhiệt điện chạy than, nhưng lúc ấy các thành viên Hội đồng không thấy ai đề cập đến sự bất cập với Quy hoạch điện VII điều chỉnh (ít nhất không thấy ai đưa việc chuyển đổi nhiên liệu cho nhà máy nhiệt điện không theo Quy hoạch là lý do để bác bỏ dự án!!!).

Báo cáo ĐTM của dự án sản xuất giấy và bột giấy Lee & Man năm 2008 thì vẫn nêu nhà máy nhiệt điện trong phạm vi của dự án sử dụng nhiên liệu than. Tuy nhiên, năm 2016 chủ đầu tư có điều chỉnh dự án không còn sản xuất bột giấy (từ nguyên liệu gỗ) nữa và có lập lại báo cáo ĐTM để trình Bộ TNMT thẩm định.

Tóm lại cần kiểm tra lại thông tin Quy hoạch điện VII năm 2016 và dự án điều chỉnh quy mô nhà máy giấy Lee & Man năm 2016 xem sai sót ở đâu, có thể là lỗi "đánh máy" của Quy hoạch điện VII, hoặc là lỗi chủ đầu tư lợi dụng lúc giao thời (Quy hoạch chưa có hiệu lưc) cầm đèn chạy trước ô tô?


26/09/2018 - Quy hoạch

Long An chắc phải học tập kinh nghiệm của Lee&Man xem họ vì sao được chuyển, còn Long An thì không?


26/09/2018 - Điện than

Theo hướng tiến bộ hơn, tốt cho môi trường hơn thì nên xét thuận cho chuyển, còn lạc hậu hơn thì không chấp nhận, nhưng phải có chế tài do vi phạm.


25/09/2018 - Lan Le