Còn Bphone không hiểu bộ phận kinh doanh nghĩ gì khi ra điện thoại giá cao ngất trời, có đủ tiền mua gia cao thì mua iPhone apple rồi.


29/09/2018 - Lan Le