Trên thực tế, đã có biết bao nhiêu trường hợp nhà tan cửa nát, các vụ giựt hụi, bể hụi với số tiền lên đến hàng trăm triệu, hàng tỷ hay thậm chí hàng chục tỷ đồng. Đó là những bài học kinh nghiệm mà mọi người cần lưu ý, trước khi quyết định có nên tham gia vào một dây hụi hay không.


16/10/2018 - Nga

Hốt hụi đầu tiên xong không đóng nữa là phổ biến nhất. Đòi cứ khất lần khất lần rồi cái im luôn. Những người khác sợ phạm pháp nên đâu có dám tố, thế là mất.


16/10/2018 - Vỡ hụi