Rất hay. Xin cảm ơn nhà báo Phạm duy Nghĩa.


08/11/2018 - Trần văn Trí