Chứng khoán đang hức nhối toàn cầu.


08/11/2018 - Trgg Nhung

Vấn đề là kiểm soát cho nghiêm báo cáo tài chính, tài liệu chào mời cổ đông để tránh lừa đảo. Còn đầy công ty lỗ dài dài mà nhà đầu tư vẫn xông vào đó thôi (Tesla từ ngày thành lập đến giờ lãi được 2 quý, còn lại toàn đốt tiền, Uber mỗi năm đốt cả tỷ đô, Amazon lỗ/không lãi cả chục năm liền nhưng giá trị giờ lớn hơn bất kỳ công ty bán lẻ nào khác.


08/11/2018 - Vu Thuong