Cần đánh thuế nặng vào việc sở hữu nhà ở trung tâm, vốn dựa vào hạ tầng do nhà nước đầu tư sẵn có. Như vậy mới công bằng cho ngân sách đã bỏ ra cho hạ tầng.


14/03/2019 - Mai
Tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 lên 19-30% so 2018 thì cũng được. Nhưng vấn đề là: "Hệ số này chỉ được áp dụng trong trường hợp các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện nghĩa vụ tài chính, thủ tục hợp pháp hóa quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở" Nghĩa là chỉ tăng hệ số nầy khi người dân phải thực hiện nghĩa vụ tài chính cho NN. Còn các trường hợp mà NN phải trả cho tiền người dân (như: đền bù giải toả,...) thì được áp dụng hệ số khác, thấp hơn nhiều ?!
26/11/2018 - Nguyễn Thái Sơn

Tăng giá đất là cần thiết vì khung giá đất hiện nay rất thấp so với giá thị trường. Tuy nhiên không nên có sự cào bằng, những khu vực được đầu tư nhiều vào cơ sở hạ tầng như Quận 2, Quận 7 hay những con đường mới mở rộng Nhà nước đã bỏ ra rất nhiều tiền đầu tư vào thì việc tăng nhiều là hợp lý. Còn những khu vực ít được đầu tư, hạ tầng xuống cấp, kẹt xe, ngập nước thì không nên tăng.


17/11/2018 - Vũ Hùng

Mấy năm qua có tăng thuế phí đâu mà nhà đất cũng tăng gấp 2 gấp 3 lần. Đây là lúc phù hợp để tăng đánh thuế nhà đất, làm giảm tình trạng đầu cơ đẩy giá.


16/11/2018 - Nam

Những người có đất để đền bù thì mừng,nhưng những người mua nhà sẽ tăng thêm phần gánh nặng.


14/11/2018 - Thông cái

Đất đai là sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý. Mọi quyết định có liên quan đến đất đai đều là vấn đề nhạy cảm, do đó chính quyền phải cân nhắc mọi vấn đề có liên quan đến đời sống của người dân cũng như hoạt động SXKD nói chung. Có một thông lệ là mỗi khi tăng giá đất đai người có lợi trước hết là giới đầu cơ, cò đất, sau đó là tăng thu cho nhà nước, còn người dân thì luôn ở thế bất lợi.

 


14/11/2018 - nam anh

Nhà nước không nên tăng khung giá vào lúc này. Hết tăng giá nọ lại tăng giá kia. Tôi cả đời ky cóp mà không mua nổi căn hộ 1 tỷ đồng để ở.


14/11/2018 - minhvu

Tôi thấy tăng giá vậy là hợp lý để giá đất nhà nước công bố ngang bằng giá thị trường, người dân có đất bị thu hồi đất được đền bù không cảm thấy bất công.


14/11/2018 - Đầu tư
Thuế phí tăng 1 thì giá đất lại tăng 3, 4 lần. Người mua để ở vẫn là chịu thiệt nhất.
14/11/2018 - Anh

Nên bỏ khung giá đất và giao toàn quyền cho địa phương ban hành bảng giá đất. UBND cấp tỉnh có thể ban hành giá đất phù hợp hơn với cơ chế thị trường.


14/11/2018 - Phạm Kiên