Hãy xem bài học "hạn ngạch" về sản xuất sữa của châu Âu là bài học. Khi các hiệp hội có vai trò điều tiết sản xuất buôn bán, thì ổn, Và không có vai trò đó nữa thì sữa thừa và chính nông dân bị thiệt hại. Cảnh báo chính xác kip thời là 1 chuyện nhưng tổ chức là chuyện khác và quan trọng hơn rất nhiều.


16/11/2018 - Võ Văn Sự
Do sản xuất theo phong trào mà không quan tâm tới thị trường!
16/11/2018 - Võ Cao Thọ

Đừng lo. Càng kêu cứu, càng giải cứu, càng trả giá nhiều thì càng chứng tỏ nền nông nghiệp đang chuyển động theo chiều hướng tích cực. Hiện nay một số mô hình nông nghiệp lớn (hiện đại, quy mô, thân thiện môi trường) đang bắt đầu phát huy tác dụng, đến một thời điểm nào đó trong tương lai sẽ chi phối sức sản xuất theo hướng năng suất chất lượng cao, thị trường rộng mở. Cái cần nhất lúc này là cơ chế chính sách đột phá, tháo gỡ triệt để các khó khăn để nền nông nghiệp và nông dân cất cánh đúng tầm với tiềm năng của đất nước.


15/11/2018 - vân khánh
Nhà nước đẩy mạnh đầu tư cho công nghệ chế biến, hạn chế xuất sản phẩm nông sản thô thì hay quá.
15/11/2018 - Long

Lúc nào người làm nông nghiệp có thể đàm phán như các doanh nghiệp nhỉ?


15/11/2018 - Mai Hương
Lúc nào cũng nghe đến "giải cứu", ngán ngẫm. Nhà tôi ăn nào dưa hấu, xu hào, thanh long, khoai lang... Đến bao giờ mới thoát khỏi cảnh này.
15/11/2018 - Vinh Hiếu