Nói chung bên nào trả thì cuối cùng cũng là tiền của người dân đóng BHXH mất tiền thì tăng tuổi nghỉ hưu, giảm tiền hưu và trợ cấp.


17/11/2018 - Thaidn

Tiền bảo hiểm xã hội chắn chắn không mất được vì nếu Agribank bảo lãnh thì họ phải thực hiện nghĩa vụ của mình theo đúng luật định, Tòa án sẽ phán quyết. Với tiềm lực là ngân hàng lớn nhất nước, là ngân hàng thương mại nhà nước, việc thực hiện nghĩa vụ này đối với Agribank không có khó khăn gì. Vấn đề là ở chỗ chúng ta nên làm quen dần với tình huống phá sản, đây là thông lệ của nền kinh tế thị trường hiện đại, ở các nước phá sản dường như là chuyện thường ngày. Phá sản để đào thải, để sàng lọc, để thay da đổi thịt là quy luật của cuộc sống, là thực tế nên cần chấp nhận và ủng hộ.


17/11/2018 - phuong nam

Bảo hiểm xã hội một mặt là kênh tích lũy tiền hưu trí/ an sinh xã hội cho dân, nhưng mặt khác phải có trách nhiệm bảo tồn và phát triển nguồn vốn này thông qua các kênh đầu tư sinh lợi. Lâu nay BHXH dường như chỉ mới gởi tiền đầu tư vào các tổ chức tín dụng tài chính của nhà nước hoặc do nhà nước chi phối, đầu tư qua kênh trái phiếu chính phủ, trái phiếu kho bạc... Đó là những kênh đầu tư rất an toàn nhưng phải chấp nhận lợi suất thấp.

Với cách làm này thì rất khó để phát triển nguồn vốn theo hướng sinh lợi cao. Tuy nhiên nếu muốn thay đổi cũng không dễ vì đòi hỏi phải có bộ máy quản lý hữu hiệu, linh hoạt nhạy bén, cơ chế chính sách phải mềm dẻo hơn, bởi đụng đến tiền ngân sách là quá nhiều thủ tục nhiêu khê, và nhất là tư tưởng không ai dám làm gì lớn để khỏi phải gánh trách nhiệm quá nhiều.


17/11/2018 - vân khánh

ALCII là công ty do Agribanhk mở, tức Agribank là công ty mẹ, ALCII là công ty con. Như vậy, ALCII phải trực thuộc Agribank kiểm soát quản lý. Khi đội ngũ ALCII làm thất thoát tiền thì Agribanhk là người biết đầu tiên. Phần thất thoát của công ty ALCII Ngân hàng Agribank phải trả. Nhưng để trốn tránh trách nhiệm, Agribank tách ALCII bảo là công ty độc lập.

 


16/11/2018 - Nguyễn Thị Kim Đồng

Xin hỏi một câu hỏi: cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (tổ chức của Nhà Nước) có chức năng sử dụng tiền thu từ đóng bảo hiểm của người lao động, của các doanh nghiệp đề cho một đơn vị khác vay, tức là chức năng kinh doanh tiền tệ không?


16/11/2018 - Dương Toàn

Người dân không muốn đóng bảo hiểm là ví lý do này đây. Nếu không đủ hưu họ cũng muốn rút tiền bảo hiểm ra là vì họ giữ còn chắc chắn hơn đóng bảo hiểm. Dân nộp chậm thì tính lãi. Tiền của dân mất ai tính gốc và lãi đây?


16/11/2018 - Nguyễn Thị Kim Đồng

Nếu BHXH mang tiền đóng bảo hiểm của người lao động đi gửi chỗ này chỗ kia mà mất tiền thì người lao động cũng mất theo?


16/11/2018 - Người lao động

Agribank và công ty ALC II là hai pháp nhân độc lập nên trách nhiệm của hai tổ chức này là tách biệt. Trừ khi Agribank đứng ra bảo lãnh cho nghĩa vụ của ALCII, được xác nhận bằng văn bản bảo lãnh hợp lệ.


16/11/2018 - Lê Hà

Ai sẽ bảo vệ quyền lợi người tham gia BHXH không bị ảnh hưởng?


16/11/2018 - Thanh Hong