NHNN cần linh hoạt, không nhất nhất phải thế này hay thế kia.
19/11/2018 - Minh Thư
Lúc này mới thực sự cần những nhà chiến lược hoạch định chính sách. Một chính sách có thể khiến cả nền kinh tế thay đổi.
19/11/2018 - Hưng
Mấu chốt nền kinh tế là nằm ở đây.
19/11/2018 - Hùng

Tác giả là nhà khoa học nhưng mà các biểu đồ khi nhìn vào thì dữ liệu lùi sâu không quá khứ không bao giờ quan trọng bằng khuynh hướng gần nhất. Jack Ma trong quá khứ có thể là một người nghèo không ai quan tâm, nhưng quan trọng là giờ ông đã giàu, và vì thế người ta quan tâm.

Biểu đồ của tác giả ở cả hai hình cho thấy rõ là Việt Nam đang có xu hướng CẢI THIỆN cán cân thâm hụt rất tốt, chúng ta cần cổ vũ xu hướng đó, thay vì chăm chăm vào các năm thâm hụt nặng đã lùi xa 5 - 10 năm trước.

Việc tác giả tính Việt Nam mất hàng tỉ USD do tỉ giá cao nhưng lại tính... sai. Khi tính phải tính thêm việc giảm thuế nữa thì mới ra giá bán hàng.

Ví dụ hàng hóa của Việt Nam mắc hơn Trung Quốc 7%, nhưng Trung Quốc bị đánh thuế 10% trong khi Việt Nam không bị đánh thuế (0%), vậy hàng hóa của Việt Nam vẫn rẻ hơn 3%.

Là một nước có nhiều FTA nên hàng hóa Việt Nam vẫn được hưởng lợi dù tỉ giá không thuận lợi, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh thương mại hiện nay.

Tác giả không công bằng khi bỏ qua yếu tố này. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, và tác giả lập lờ chỗ này. Trung Quốc lại không phải là đối tác XUẤT KHẨU (mua hàng) lớn nhất của Việt Nam.

Mỹ mới là đối tác xuất khẩu lớn nhất của chúng ta, và Trung Quốc đang bị đánh thuế cao hơn ở thị trường này so với hàng hóa của Việt Nam. Do đó, việc Việt Nam có tỉ giá cao thật ra là giúp mua nhập nguyên vật liệu GIÁ RẺ hơn từ Trung Quốc, nhưng đồng thời vẫn bán RẺ hơn hàng Trung Quốc để có giá cạnh tranh.

Ngay cả chính sách tỉ giá hiện tại mà tác giả ngầm ý cho rằng nó bất lợi thì tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam là 15%, xuất siêu kỉ lục là 7.,6 tỉ USD. Đó là hiện trạng HIỆN NAY, tức chính sách đang rất hỗ trợ cho tình hình hiện tại thì tại sao lại lấy dữ liệu QUÁ KHỨ (2017 trở về trước) để biện luận cho sự thay đổi 1 tình thế có lợi ở hiện tại?


19/11/2018 - Hieu Nam Ky Nguyen
Phá giá tiền đồng để kích thích xuất khẩu sản phẩm gia công giá trị thấp là chiến lược phát triển quá lạc hậu từ hơn 30 năm nay. Muốn cải cách thì phải làm cho VND lên giá hỗ trợ nhập khẩu công nghệ tiên tiến 4.0
05/12/2018 - Xuan