Cầu Rạch Miểu hiện hữu chỉ kẹt xe vào những ngày nghỉ, lễ,tết do lượng xe mô tô, xe máy, thô sơ tăng cao + lưu thông chung với xe ô tô! Làm thêm 2 cầu phụ hai bên cầu chính dành cho xe mô tô, xe máy, thô sơ sẽ hiệu quả hơn!


15/11/2018 - Võ Cao Thọ

Võ Cao Thọ:Làm như thế thì vài năm sau bạn sẽ phải làm tiếp vì như thế là không đủ.


15/11/2018 - Hoàng Huy

-Năm 2020 thông xe cao tốc Mỹ Tho - Mỹ Thuận.

Năm 2022 thông xe cầu Mỹ Thuận 2! -Nhật đã mở đường bay đến Cần Thơ và nhiều nước khác sẽ mở đường bay đến Cần Thơ.

Vài năm nữa: -Người dân các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu không còn đi lên TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai làm việc nữa! 

-Hàng hóa các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu không còn chuyển lên các cảng ở TP.Hồ Chí Minh để xuất khẩu nữa! 

-Các loại xe lưu thông qua cầu Rạch Miểu hiện hữu sẽ giảm đáng kể!


16/11/2018 - Võ Cao Thọ

Nghe đâu dự án thành phần 2, từ cuối đoạn 2 đến cầu Hàm Luông, xây mới, dài 9 Km đầu tư BOT. Như vậy, 9 Km này vẫn thu phí. Quốc lộ 60 hiện đã có 3 trạm thu phí rồi. Ngân sách không bỏ nổi vốn làm 9km này sao ta?


18/11/2018 - Rạch Miễu