Đối với nhà giàu như Mỹ thì 3000 tỉ là chuyện nhỏ. Còn đối với TQ nhà nghèo đông con thì con số này là kinh khủng.


26/11/2018 - Man