Gia công, tay chân lắp ráp đạp máy may, vặn ốc vít mà quan trọng gì. Banglades, Ấ Độ, Indonesia, Philipine còn giỏi hơn. Hoang tưởng!


02/12/2018 - Miala