Cũng nhờ giấu diếm đó mà đồng NDT tăng cao ngay lập tức... Nhưng đến 3 tháng nữa nếu Trump vẫn "đánh" và thậm chí mạnh hơn (rất nhiều khả năng) thì TQ khó xoay xở.


04/12/2018 - Võ Văn Sự