Người dân quê tôi cũng vậy, xài Facebook cái gì cũng đem lên hết. Vì ở quê họ nghĩ đem lên cho vui, chỉ mấy người biết thôi, chứ không ko hề biết rằng lên mạng là cả thế giới biết.


07/12/2018 - Cao

Tôi đọc bài này trên báo giấy, buồn, và đồng ý với tác giả. Có 2 thực tế là phần lớn người dân ở nông thôn rất thiếu thông tin, còn công dân mạng đa số ở thành thị thì lại thiếu lý trí.


08/12/2018 - Tien Do

Nếu pháp luật không cấm thì có vấn đề gì đâu. Còn nếu có pháp luật trên giấy mà không phổ biến, giáo dục cho họ thì lỗi tại nhà nước chứ không phải của người dân! Ghê, thích, ngon, chê là chuyện cá nhân từng người, trong quan hệ xã hội không nên đem ra áp đặt cho người khác; chỉ cần giữ chuẩn mực chung tối thiểu là được.


08/12/2018 - Vu Thuong