Bệnh nặng, khó chữa.


20/12/2018 - Johny Phong Tran
Làm đúng trách nhiệm thì không có lý do gì để sợ trách nhiệm.
20/12/2018 - Lê Minh Hồng

Phản biện "Bệnh sợ trách nhiệm" ở Đà Nẵng, Sài Gòn có thực chất là sợ trách nhiệm không hay là gì gì đó khác, vì nếu anh làm đúng pháp luật thì sao phải sợ trách nhiệm?! Góp ý nhà nước cần dừng việc lấy "cớ" sợ trách nhiệm để bào chữa cho vô trách nhiệm, mà rất dễ biến thành phong trào rộng khắp các tỉnh thành!


19/12/2018 - Hùng