Tôi là sinh viên của trường đại học Cần Thơ, hội thảo này có ý nghĩa lớn với rất nhiều sinh viên. Cám ơn báo và ban giám hiệu.


14/12/2018 - SV

Một thay đổi nhỏ cũng làm thay đổi cả một hệ sinh thái đồng bằng, nên trước khi đầu tư xây dựng một công trình can thiệp vào hệ sinh thái cần cân nhắc kĩ lưỡng dưới góc độ multidisciplinary, bỏ đi tư duy rằng Việt Nam phải gánh vác an ninh lương thực của toàn thế giới mà tiền xuất khấu lúa gạo đó chưa chắc đã bù lại được số tiền chi phí môi trường phải gánh trong tương lai.


15/12/2018 - Amateur