Q1, Q3 là không gian bảo tồn phục vụ cho du lịch văn phòng đại diện ,lãnh sự... là bản sắc TPHCM, kinh doanh mời qua Thủ Thiêm, Q7, Q9.


23/12/2018 - anh
Không nên tiếp tục cho xây dựng chung cư lẫn văn phòng ở khu vực quận 1,3. Dù là loại hình nào thì cũng làm tăng lưu lượng giao thông ở khu vực này, TP còn 2 khu có thể phát triển loại hình văn phòng là quận 2 và quận 7, nên không nhất thiết cứ dồn về trung tâm nữa. Khu vực quận 1,3 đã quá tải trầm trọng rồi, và tương lai cũng không thể giải quyết được, nên tốt nhất là đừng để nó trầm trọng hơn.
22/12/2018 - Đức Long