FED chưa tăng thì lãi suất ở ta đã tăng mạnh rồi. Ngân hàng và doanh nghiệp đang lo lắng không biết sang 2019 sẽ ứng xử với lãi suất như thế nào, nếu không sẽ lập lại kịch bản 2008 và 2011 thì ngân hàng/ doanh nghiệp và cả nền kinh tế sẽ khó khăn?

Mơ ước một mặt bằng lãi suất thấp (5-7%/năm là lý tưởng) là mơ ước lớn nhất của các nhà quản lý hiện hành, tuy nhiên, họ đã không có một bài bản điều hành nhất quán, khoa học, thiếu một NHTW mạnh mẽ, và một hệ thống NHTM hữu hiệu ?


21/12/2018 - vân khánh
Không biết lãi suất thế nào chứ chứng khoán là mất điểm liên tục rồi.
20/12/2018 - LuLu
Fed tăng lãi suất sẽ không quá ảnh hưởng tới thị trường tiền tệ Việt Nam bởi NHNN đã có những biện pháp điều hành chính sách linh hoạt thông qua các công cụ và sản phẩm trên cả kênh tỷ giá, lãi suất để ổn định thị trường.
20/12/2018 - Hoang Yen
Năm sau Fed còn tăng lãi suất 2, 3 lần nữa, lúc này sẽ gây áp lực tăng lãi suất mạnh hơn.
20/12/2018 - Tiểu nông