Kinh doanh vỉa hè không đồng nghĩa là người nghèo. Cơ quan thuế cũng quy định là mức đóng thuế phải có doanh thu từ 100 triệu đồng/ năm trở lên, có nghĩa là họ cũng đã miễn giảm cho người nghèo. Nếu tác giả không đồng ý mức này tác giả có thể đưa ra lập luận để bảo vệ ý kiến nhằm tạo ra 1 mức công bằng hơn, chứ không khơi khơi bỏ không vậy.

Kinh doanh vỉa hè có những người thu nhập rất cao, việc tự động miễn giảm cho tất cả những người kinh doanh vỉa hè vì gắn cho họ cái mác 100% là người nghèo là bất bình đẳng.

Tại sao dùng những người nghèo mưu sinh vỉa hè bảo vệ cho người giàu kinh doanh vỉa hè?

Vì sao bắt những người đóng thuế đàng hoàng lại đi trợ cấp cho những người giàu đó ?

Là một nhà khoa học, đáng lẽ tác giả phải yêu cầu hoặc đóng góp giải pháp cho cơ quan thuế hay thống kê thống kê chính xác hơn nhằm giúp việc thu thuế đúng người đúng đối tượng, từ đó có thêm nguồn thu giúp những người thực sự, hoặc giảm gánh nặng tài chính quốc gia chứ. Sao cứ mỗi lần có thuế mới thì tự nhiên tất cả các nhà khoa học bác bỏ toàn bộ những lập luận có tình có lý, tự động bảo vệ người nghèo một cách vô lối ? Làm người nghèo ở Việt Nam sướng thật, được phép bất bình đẳng.


29/12/2018 - Mai Phương Thảo

Lịch sử Việt Nam có rất nhiều cuộc khởi nghĩa "lấy của người giàu chia cho dân nghèo". Đừng để những chuyện đó lặp lại.  


29/12/2018 - Cao Tho Vo

Nếu bạn nghèo thì hãy kê khai thuế để hưởng thuế nhẹ.


29/12/2018 - Kroo

Một ý kiến khá hay. Thế cho bản thân tự hỏi. Thống kê thu nhập của một cô bán cóc ổi hay một bác xe ôm bằng cách nào để biết họ giàu hay nghèo? Những người giàu bán hàng rong như độc giả nói là ai? Mình chưa hình dung được. Vì bản thân mình cũng xuất phát từ xóm nghèo bán hàng rong, vỉa hè. Chưa thấy ai giàu.


30/12/2018 - Duy Tài Ngô

Vậy tại sao công nhân nghèo, nhân viên quèn phải đóng thuế mà người kinh doanh thì không? Cứ đăng ký kê khai thì sẽ biết ai nghèo thật, ai giả nghèo.


02/01/2019 - vo v k

Người làm ăn nhỏ lẻ là người vừa kinh doanh vừa tự làm thuê cho mình. Nếu họ đóng thuế thì cho họ đóng thuế thu nhập. Nhưng có tháng làm dư ăn, tháng thiếu ăn thì cho họ đóng thuế hằng năm. Và người đóng thuế có quyền lợi là những ngày tháng làm không đủ ăn thì trả lại tiền thuế họ đã đóng!


02/01/2019 - trần viết thuận