Chuyện lãng phí rác nói cả 10 năm nay. Giờ có phải pháp nào đủ hiệu quả và kinh tế về chi phí để xử lý không mới là bài toán cần phải giải. Tôi thật sự thất vọng về bản tin.


08/01/2019 - Tâm Chánh