Đề án rất hay, có mục đích chấn chỉnh tác phong làm việc của công chức, tuy nhiên, tôi băn khoăn về giải pháp thực hiện như thế nào bởi đề án không kèm biện pháp thực hiện xử lý. Nếu một cán bộ vi phạm thì thực hiện xử lý như thế nào?
10/01/2019 - Châu Anh
Quy định không được nịnh bợ, lấy lòng cấp trên không trong sáng nhưng như thế nào là nịnh bợ, thế nào là lấy lòng trong sáng và không trong sáng? Quy định còn rất mơ hồ thì làm sao mà thực hiện.
10/01/2019 - Vic
Chẳng cần phải đặt ra một đề án như này, để hạn chế tình trạng nịnh nọt và giữ tư tưởng của cán bộ trong sáng, giữ môi trường làm việc trong sạch thì phải tuyển chọn những người thực sự có năng lực. Đồng thời, chú trọng giáo dục về tư tưởng, nhân cách và đạo đức của nhân viên để loại bỏ sớm những mầm mống nịnh nọt.
10/01/2019 - JJ Phạm

Chẳng ai thích nịnh bợ người khác khi không có lợi ích, vậy nên nguồn gốc nịnh bợ là do người thích nịnh bợ mà ra, vậy nên để triệt nịnh bợ thì phải xử người thích nịnh bợ trước


10/01/2019 - KLu B'u

Hihi thật là mơ hồ, một người khoái được nịnh không lẽ họ nói tui khoái anh nịnh tui sao? Còn người muốn nịnh, họ mơn trớn khen cấp trên, khen gia đình cấp trên làm sao cấm. Xã hội mà muốn làm chủ sở thích của kẻ khác luôn sao gọi là tự do, văn minh? Không lẽ phải thêm một đội đặc nhiệm chuyên đi rình họ nịnh hót nhau sao, rồi phải ban bố luật chống nịnh hót nữa.


10/01/2019 - Phạm Thế Lịch

Đã là nịnh bợ và lấy lòng cấp trên là không trong sáng rồi. Làm gì nịnh bợ mà có động cơ trong sáng!


10/01/2019 - nguyễn Quang thận

Lại một thông điệp mang sắc thái "DUY Ý CHÍ".


10/01/2019 - ĐÀO VĂN NGỌC
Hệ thống chính trị phát triển, biên ché phình ra liên tục. Đảng và nhà nước liên tục có các cuộc vận động tinh giản và làm trong sạch bộ máy, nhưng kém hiệu quả. Quay lại thời "Thông tri túi áo, thông báo túi quần" Nịnh bợ cấp trên thì thường xa rời dân, vô cảm. "Bộ máy có độ nhờn tiêu cực".
11/01/2019 - Lê Mai
Một hình thái xã hội dựa trên " nhân trị", điều hành xã hội bằng ý chí của con người ( kể cả khi được gắn mark nghị quyết lãnh đạo) thì làm sao tránh khỏi sự xu nịnh. Nhưng " nịnh bợ cấp trên vì động cơ không trong sáng" vậy xin hỏi tác giả là vẫn cho phép sự nịnh bợ vì động cơ trong sáng hay sao?
11/01/2019 - Nguyễn Trâm Oanh

Nịnh và được nịnh là câu chuyện thường ngày của đời sống. Không bao giờ có thể xóa bỏ được. Vậy nên có bao nhiêu đề án nhằm chống cái này cũng bất khả thi thôi. Tuy nhiên, nịnh bợ là câu chuyện mang tính quy luật, xã hội càng kém phát triển bao nhiêu thì nịnh nợ càng nặng nề bấy nhiêu. Chỉ có một con đường duy nhất là mỗi người tự biết nâng cao trình độ văn hóa văn minh đi cùng với thể chế văn minh tiên tiến, tự khắc nịnh bợ sẽ tiêu tan.


14/01/2019 - nam anh

Ngoài căn bệnh nịnh bợ, chúng ta còn thấy những căn bệnh trầm kha khác như thi đua khen thưởng hình thức, chạy chức chạy quyền... Tất cả đều là căn bệnh xã hội, bệnh càng nặng khi năng lực quản lý xã hội và năng lực phát triển kinh tế còn nhiều yếu kém.

Một hiện tượng khác cần đáng quan tâm, đó là trên lĩnh vực an ninh trật tự, ngành công an và các cấp chính quyền thường xuyên tổ chức khen thưởng thành tích những vụ việc trừ gian bắt cướp... Có nên chăng cần phải chấm dứt việc này vì đây là hành vi công vụ, vì mục tiêu phục vụ nhân dân mà ngành công an phải có trách nhiệm thường xuyên.

Việc khen thưởng chỉ nên thực hiện đúng người, đúng việc, đúng thời điểm. Trong xã hội có muôn vạn việc tốt cần biểu dương chứ không phải chỉ có việc trừ gian bắt cướp. Thiết nghĩ đây là vấn đề thuộc về quan điểm đánh giá bản chất công vụ và người làm công vụ cần phải được làm rõ.


16/01/2019 - phuong nam

Trương bảng cấm kẻ trộm, chỉ để thiên hạ cười. Muốn chống trộm thì nhà của kiên cố, canh phòng cẩn mật. Kẻ trộm sẽ không có cơ hội. Trương lên cấm nịnh nọt có khác gì cấm kẻ trộm. Thay vì tổ chức bộ máy để kẻ nịnh và được nịnh không thể vụ lợi, mà bẻ cong pháp luật.


26/02/2019 - TQH