Rêu rao về quản lý nhưng lẩn quẩn vẫn chưa biết quản lý thế nào? Internet là kho kiến thức bản thân nó tự tạo ra, tự đào thải, ngày nay có thể số 1 nhưng vài năm sau chẳng là gì. Yahoo, MSN,... còn VN muốn quản lý?


12/01/2019 - Marcus Ng

Đúng là một thử thách không hề dễ cho không chỉ Việt Nam. Hi vọng nội dung số sẽ là ngành kinh tế có đóng góp lớn.


13/01/2019 - Hide Nguyen