Thương lượng Mỹ - Trung không bao giờ đi đến kết quả, vì sao? Vì ông Trump, ngoài yêu cầu 1 là cân bằng cán cân thương mại mà Trung Quốc đã đồng ý, thì yêu cầu 2 là "poison pill - liều thuốc độc - cấm đưa chính trị vào thương mại kinh tế doanh nghiệp" (để bảo kê cho ăn cắp sở hữu trí tuệ; bắt buộc chuyển giao công nghệ; hacker mạng máy tính nước khác) lại càng không. Việt Nam cần chuẩn bị cho giai đoạn từ 1-3-2019 Trung Quốc bị tăng thuế nhập khẩu từ 10% lên 25% đối 200 tỉ hàng hóa. Việt Nam hưởng lợi lớn vì hàng loạt tập đoàn lớn dịch chuyển sản xuất sang Việt Nam. Trung Quốc nguy to rồi vì Trump đưa ra yêu cầu quá khó đối với họ!


11/01/2019 - Hùng