Ninh bợ là thói thường của quan lại thời phong kiến. Vua không thay được, Quan cũng khó. Mà vua quan đều có quyền sinh quyền sát. Vậy muốn leo lên, muốn được hưởng ân huệ từ vua quan... cách "tốt nhất" là ninh nọt, chạy chọt... Và hậu quả là xung quanh vua quan là cả đám nịnh thần, cơ hội. Đương nhiên khi "còn tiền thì còn ông tôi...". Người trung thực tài giỏi thì ra xa hoặc bị đuổi đi...


10/01/2019 - Võ Văn Sự