Chuyện nói mãi rồi cũng vậy. Giờ chắc chắn một người nào nắm thông tin của người khác thì chắc chắn họ có lợi thế rồi.
14/01/2019 - Minh
Facebook hay Google thì cũng giống nhau cả thôi, lợi nhuận là trên hết. Thông tin khách hàng có giá vậy tại sao không bán.
14/01/2019 - Liên

Các mạng xã hội thuộc ràng buộc người dùng bằng việc khai thông tin để dùng lợi dụng thông tin. Cái này người dùng phải tỉnh táo, tự bảo vệ mình thôi.


14/01/2019 - Minh Định
Ở Việt Nam, những vấn đề này chưa được coi trọng, cũng chưa có luật lệ nào ràng buộc, vẫn đang là mảnh đất béo bở. Người dùng lại còn thơ ngây, không lường trước được vấn đề.
14/01/2019 - Hùng
Chuyện ai cũng nhìn thấy, nhưng làm gì để thay đổi không dễ nha.
14/01/2019 - Hạnh

Ngày xưa Internet chưa phổ biến thì các nhà cung cấp mạng điện thoại và ngân hàng cũng đi bán thông tin người dùng đó thôi.


18/01/2019 - Lan