KHông hiểu sao những miếng đất đẹp ở Sài Gòn lại hay lọt vào tay một vài công ty, không thể không trách người dân nghĩ rằng có liên kết ngầm, bắt tay ngầm nào đó giữa doanh nghiệp và chính quyền.

 


13/01/2019 - NGUYỄN LIÊN

Giá đất do nhà nước định đoạt quá thấp, giá thị trường lại quá cao, lòng tham nào mà kềm chế nổi?


14/01/2019 - anh van

Xã hội nào cũng có loại người tham lam ta không thể cứ tự bịt mắt mình tự huyễn hoặc mà viết luật như vậy được, tạo bất công khắp nơi.


19/01/2019 - anh