Cái khó ở Việt Nam mình là chứng minh thu nhập đối với đa số người mua nhà ở xã hội.


11/01/2019 - Nguyen Khac Duy