Dự thảo Nghị định phức tạp và mở rộng quá nhiều, gây khó khăn hơn cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Nghị định yêu & tạo giấy phép con, tăng điều kiện sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Vì vậy những điều khoản này cần phải được xem xét cân nhắc kỹ lưỡng.
12/01/2019 - Nghị định rộng quá
Theo nhiều doanh nghiệp lĩnh vực nội dung số, một số sửa đổi của Dự thảo Nghị định là "bất khả thi" đối với doanh nghiệp. Nếu được thực hiện có thể "bóp nghẹt" doanh nghiệp kinh doanh cũng như làm giảm cơ hội được tiếp cận với các dịch vụ văn hóa, giải trí của người dùng. Cụ thể, theo điểm d, khoản 3, điều 21 của Dự thảo Nghị định sửa đổi "tỷ lệ chương trình trong nước trong tổng số chương trình cung cấp trên dịch vụ theo yêu cầu trên mạng internet không thấp hơn 30%". Quy định này được xem như can thiệp quá sâu vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và chi phối thị trường.
12/01/2019 - Lấn sân
Phạm vi Nghị định liệu có áp dụng đối với các nền tảng trung gian cung cấp nội dung của người dùng đưa lên như mạng xã hội hay không, vì vấn đề này chưa được Dự thảo làm rõ. Tôi phát 1 chương trình giải trí lên Youtube, Facebook có bị quản lý không?
12/01/2019 - Phát trên Youtube có trả tiền?

Khổ vì quản! Một trong những nguyên tắc quản lý là cần buông bỏ càng nhiều càng tốt, và nên sử dụng các biện pháp gián tiếp hoặc hàng rào kỹ thuật để giảm nhẹ khối lượng công việc quản lý trực tiếp, vừa tốn công, tốn tiền, nhưng lại chẳng quản được gì.

Công nghệ không có lỗi gì cả. Chỉ có người quản lý và người sử dụng mới là quan trọng nhất. Nếu chúng ta tiếp tục tư duy quản lý theo kiểu ôm đồm thì đừng mong nói cải cách hành chính hoặc hội nhập toàn cầu.


14/01/2019 - vân khánh