Giảm thuế này ta bày thuế kia. Hãy xem hiệp định thương mại VN - Asean xem có gì? Ví dụ điển hình là ôtô đấy. Nhà nước không bao giờ chấp nhận hụt thu để kích cầu nội địa, kích thích kinh tế phát triển. Kết cục thì hàng ngoại tràn ngập.


15/01/2019 - Tuyên Pham

Cuộc cạnh tranh gay gắt của hơn 2 tỉ người từ công ăn việc làm đến chất xám, thuế giảm mạnh, Chính phủ nên phát triển dịch vụ hành chính công hoàn hảo và mạnh, luật phải giỏi để đương đầu bất lợi.


18/01/2019 - anh